איכויות ומיומנויות מהותיות במפגש B.O.T

אופן העבודה בתוך מפגש B.O.T  משתמש באותן האיכויות והמיומנויות אשר ישרתו את האישה גם בתוך האתגרים שעומדים בפניה – תהליך מקביל זה מאפשר מהלך של בנייה פנימית וביסוס המיומנויות הנדרשות בתקופה זו.

1. הרחבת היכולת להחזיק תחושות סותרות בו-זמנית
(גמישות  – שבירת ההסתכלות הדיכוטומית)
בליווי
B.O.T נדגיש את הרחבת היכולת של אישה להיות בקשר עם תחושות שמרגישות מנוגדות בתוכה: אמונות סותרות, צרכים שנראים כהפוכים אחד לשני, קולות שונים שמופיעים ונדמים כסותרים.
ההתרחשות בשדה הלידה היא תנועה בו-זמנית של כוחות מנוגדים: ציר-לידה הוא כיווץ והרפיה באותה הפעולה . הלידה מכילה את הפרדוקס של היפתחות במצב של כאב, פחד המוות ובקיעת החיים מופיעים יחד, רגע הלידה הוא רגע של ניתוק וחיבור בו בזמן.
בתקופה שסביב ההיריון, הלידה וההורות, היכולת להכיל ניגודים היא מהותית, היא זו שמאפשרת לאישה להיות פעילה בלידה ולתפקד כאדם וכאם.  העדר מסוגלות זו עלול להוביל במקרים רבים למשבר ושבר.
כך, למשל אישה שחוותה אובדן הריון תוכל להעניק מקום לאובדן לכאב ולזיכרון, לצד השמחה והחיבור להריון החדש. זו האפשרות לאישה בלידה לחוש שהיא יולדת לגמרי בעצמה אך גם לבקש תמיכה צמודה. וזו יכולת הכלת הניגודים שהמאפשרת לאם לקבל את החוויה שלה בצורך עז לגונן על התינוק לצד רצונה להיות רק עם עצמה.

2. פיתוח ושכלול המסוגלות לתגובה פעילה
מתוך ההבנה כי מסוגלות להגיב להתרחשות בכל אירוע שהוא – הינה יכולת שיוצרת שינוי –  במפגשי B.O.T נרצה ליצור באופן מודע הזדמנויות לחיזוק היכולת להגיב להתרחשות נוכחת.
בעבודתנו, אנחנו מזהות פעם אחר פעם  כי אישה בעלת יכולת תגובה בריאה תחווה את אירועי הלידה והאתגרים שבעקבותיה באופן שונה מאישה שתופסת את עצמה כ- לא מסוגלת להגיב, או מאישה שהתנאים הספציפיים מנעו ממנה את יכולת התגובה.
לכן יש משמעות עצומה לייצר סביבה שמעודדת תגובה, ולתמוך באפשרות של נשים ואנשים לפעול ולהגיב.
תגובה הינה כל סוג של תנועה וביטוי: להביע צורך מסוים, לבקש תמיכה, מגע, או לדרוש פרטיות. היכולת להגיב היא היכולת לצעוק או לבכות כתגובה לציר כואב לבדיקה או לפרוצדורה מכאיבה. תגובה בריאה היא היכולת לשאול ולבקש מידע, להגיד לא למשהו שהיא לא מסכימה לו,  או לומר כן להצעה שלפני רגע לא התאימה אבל כעת מרגישה נכון.

3. ביסוס מיומנויות של תשומת-לב גופנית  
מיומנויות של תשומת-לב גופנית והקשבה לאיתותים הגופניים כאינפורמציה בעלת משמעות, הן מיומנויות חיוניות בשדה הלידה. לכן, בליווי אישה בתקופה זו, נרצה לבסס שיח הכולל תשומת לב גופנית המאפשרת לאישה גישה למידע שקיים בתוכה ומשמעותי לבריאות שלה, לתינוק והתפתחות תקינה של ההיריון הלידה ההנקה או ההורות.

נתק מהאיתותים הגופניים
אובדן הקשר עם החוויה הגופנית היא תופעה מוכרת אצל חלק ניכר מהנשים שעברו התעללות פיזית או מינית בילדותן או בבגרותן. על מנת לשרוד, וכתגובה לטראומה, רבות מהן השתיקו את תחושותיהן. כתוצאה מכך, במשך שנים רבות אופן החיים של חלק מאותן נשים לא כלל שימת-לב לתחושות גופניות, עד כדי ניתוק מהן. עבור אישה שחוותה טראומה כזו, לא תתקיים האמירה המוכרת לפיה 'הגוף יודע ללדת', שכן, יש משהו שעוצר כרגע את הקשר בינה ובין הידע של הגוף להרות או ללדת.  למידה מחודשת של תשומת לב גופנית, היא האפשרות עבור אותן נשים לפתח את השיח הפנימי עם עצמן לטובת הלידה וההורות.

ה- well-being של העובר או התינוק תלוי רבות ביכולת של האם לשים לב לאיתותי הגוף שלה, שמסמנים לה את מצבו – כמו זיהוי תנועות עובר, או זיהוי תגובה פיזית
אב-נורמאלית אצלה או אצל התינוק.  התעלמות מסימנים כאלה, עלולה לפגוע בה ובתינוק שלה.

היכולת ליצור חיבור בין מקורות מידע חיצוני לתחושה פנימית היא מיומנות קריטית ובעלת השפעה על קשר ההורות לטווח ארוך.  גידול ילדים קשור ליכולת האינטגרציה של ההורה בין המידע החיצוני שהוא חשוף אליו ובין התחושה פנימית שלו לגבי הילד.
על ידי פיתוח מיומנות של תשומת לב גופנית, אישה משכללת את הדרכים לזיהוי החוויה הפנימית שלה וכך מגדילה את האפשרות לפעול בהורות מתוך חיבור הכולל גם את המידע מהסביבה וגם את המידע המופיע מתוך תחושותיה שלה.

4. הזמנה למבט גמיש על הנחות יסוד ומערך אמונות
התקבעות של הנחות-יסוד ואמונות על לידה והורות הינם מהמאפיינים הבולטים של שדה הלידה, לדוגמא:  בן זוג מוצלח הוא בן זוג שפעיל בלידה /  אמא טובה היא אמא מניקה/ לידה טבעית זו הצלחה.
נקודת המבט שלנו כאנשים על זוגיות לידה והורות מתקבעת כפי הנראה זמן רב לפני שהפכנו הורים.  התקבעות שכזו עשויה להפריע לגמישות הנדרשת בלידה ובהורות, ובמקרים רבים יוצרת נוקשות וקשיי הסתגלות כואבים. לכן בליווי בתרפיה מוכוונת לידה אחד ממוקדי העבודה  יהיה להציע ניראות לאותן הנחות-יסוד שעליהן נבנה מסלול ראייה מסוים, ועל ידי כך, אפשר יהיה לזהות שישנם בנמצא מסלולים אפשריים נוספים, לאפשר נקודות מבט נוספות ומוד הורי גמיש יותר.

עוד על הגישה:

מתוך ראיית העולם של ליווי בגישת B.O.T

היבטים ייחודיים של שדה-הלידה

___________________________________________________________________________________

השאר תגובה