גלריה

גלרית סרטונים – קורס BOT : מקטעים מתוך קורס הכשרה בגישת BOT

 http://birtherapy.co.il/?page_id=885

 

גלרית תמונות – קורסי BOT : תמונות מתוך קורסי הכשרה בגישת BOT

http://birtherapy.co.il/?page_id=852

 

אנחנו – גם במקומות אחרים: כתבות ועיתונות

http://birtherapy.co.il/?cat=24

 

נשים מספרות על B.O.T

http://birtherapy.co.il/?page_id=921