לימודי המשך לבוגרות

לימודי המשך, מפגשי הדרכה קבוצתיים או אישיים, ימי תרגול וסדנאות העשרה הם חלק מראיית הדרך שלנו. קורס  B.O.T מניח יסודות איתנים ושפה, אולם הישות המקצועית שלנו היא ישות חיה ומשתנה – ובדומה לישות ההורית, היא מבקשת מאיתנו הקשבה וחקירה, לימוד של חומרים חדשים או העמקה בחומרים קיימים ולעיתים גם תמיכה וליווי מקצועי.

♦ לימודים מתקדמים
 מפגשים אישיים וקבוצות הדרכה מקצועית
 מפגשי חקר 

השאר תגובה