שני פרדוקסים והצעה אחת

פרדוקס א'    

• "The heart of midwifery care, 'being with the woman', has the potential to cause traumatic stress in the midwife in a similar way to how giving birth might do so for the woman"  (1)

• ככל שהיכולת האמפתית של איש המקצוע גבוהה יותר – הוא בעל סיכון גבוה יותר לפתח סימפטומים של טראומה משנית. (1)

• תופעת האמפתיה היא האופן העיקרי בו אדם מבין את החוויה של האחר. סוג ההבנה הזה קורה דרך תקשורת עצבית וגופנית שחושפת אותנו לעוצמות של הרגשתו ותחושות גופו של האחר .

• "כשאמפתיה מופנית לאורך זמן כלפי אדם הסובל – (ללא מודעות המטפל למתח הגופני והעצבי (ולא רק הרגשי) שנבנה ) – עלולות להיווצר השלכות שליליות ארוכות טווח על המטפל." (2)

פרדוקס ב'

זה נדמה שאנחנו כבר ב'פוסט-פיצול' של גוףנפש כי הרי כבר ישנם תחומים כמו נוירופסיכולוגיה, פסיכוביולוגיה ואפילו פסיכו-נוירו-אימונולוגיה . (PNI).
אבל…

• בעוד שכלפי המטפלים בבריאות הנפש ( Mental health caregiver) קיימת התפישה כי המטפל מושפע מהאינטראקציה עם המטופל- ולכן באופן מובנה מערך ההכשרה ההסמכה של מקצועות אלו כולל מחויבות של המטפל לעבור בעצמו תהליך אישי ולתמוך בעצמו ובהתפתחותו במקביל להיותו מטפל באחר.

• אצל המטפלים בבריאות הגוף ( Health caregiver ), אנשי מקצועות הרפואה, הפרה-רפואה והרפואה המשלימה, אחיות, מיילדות, דולות וכדומה, לימודי ההכשרה וההסמכה אינם כוללים מערך מוסדר לליווי ולתמיכה נפשית-רגשית לאורך עבודתם, ואף לא הכוונה או הפניה לליווי כזה.

וכל זאת למרות הנתונים שמתוארים כאן למעלה.


נקודות למחשבה והצעה לבנייה משותפת: 

• פיתוח מערכת של תמיכה רגשית כנה ומקצועית של אנשי הצוות אחד בשני נמצא ראשון ברשימת האסטרטגיות המועילות להתמודדות עם אירועי קיצון, שציינו מיילדות ואחיות בשאלוני מחקרים. (1) (3)

• בקרב צוותים מילדותיים ומקצועות התמיכה בלידה בהנקה ובהורות הראשונית  עולה הצורך ליצור בארץ פלטפורמה שתאפשר לאנשי/נשות המקצוע הכשרה בכלים לעזרה ראשונה רגשית , לתמיכה עצמית-הדדית ולמיומנויות של הקשבה בונה.

• קיימות בארץ ובעולם גישות המציעות כלים לתמיכה מקצועית אישית של אנשים באנשים, חלקן מיושמות בקרב  ארגונים, צוותים ואנשי מקצוע מתחומים שונים כמו למשל:
- Co-counseling – ייעוץ הדדי
- Focusing Partnership – התמקדות עמיתים
- S.E. – Emotional First Aid – עזרה ראשונה רגשית
-Non Violent Communication –  תקשורת מקרבת,   ומן הסתם יש עוד…

כל זאת ועוד, מוביל אל הצעה והזמנה להצטרף למהלך חדש שמתעורר – מערך פרטנרשיפ (Partnership) ארצי לנשות מקצוע משדה הלידה.
זהו מהלך שכבר תופס מקום בצורות שונות בקרב נשות מקצוע שמשתמשות בשפת ה B.O.T לתמיכה רגשית הדדית אחת בשנייה, ואנחנו מפתחות דרכים נוספות להנגיש את השפה לטובת מיומנויות של Self Help.

גישת B.O.T עובדת עם עקרונות של ייעוץ הדדי, עזרה ראשונה רגשית והתמקדות עמיתים דרך אפליקציה המותאמת לאלמנטים הייחודיים של עבודה בשדה הלידה (כמו מצבים אקוטיים, קשר עם התינוק, מגבלת זמן וכדומה).   בקורסים אנחנו מציעות גם כלים לעבודה רגשית עמוקה עם נשים וזוגות, ובו בזמן יוצרים פלטפורמה תומכת עבורנו, נשות המקצוע בדרכים כגון:
♦ טכניקות פריקה של חוויות מעוררות בזמן קצר
♦ דרכים לויסות עצמי
♦ טכניקות להקשבה בונה של אנשי המקצוע אחד לשני
♦ כלים לעבודה עם מצבים מורכבים (ומכאן פחות עייפות ושחיקה)

ומה שבעיקר משמעותי לציין – זוהי  דרך עבודה שמייצרת את האפשרות שאתגרי המקצוע שלנו לא יהוו רק משא כבד אלא גם מנוף לצמיחה אישית

_______________________________________________________

להצטרפות לקורסים הקרובים ושיתוף פעולה לבניית מערך פרטנרשיפ אפשר לכתוב לי לכאן:
קרן 050-7986902  keren.f.gadasi@gmail.com

_______________________________________________________

השותפות שלנו, צוות B.O.Tלהתעוררות ולשינויים שקורים במקומות שונים בארץ:
מינדי לוי, מיילדת בית ופורצת דרך  שפתחה את עיני לחומרים שמצורפים כאן, מיכל רוזן מיילדת במעייני הישועה ובעלת קליניקה קהילתית, לורן ענבר מיילדת במאיר ומרכזת קורס מיילדות ברמב"ם, רעיה רוזנצוויג מיילדת מקפלן, קרן לויטין מיילדת בסורוקה ומורה ללימודי סיעוד.
_______________________________________________________

1.The cost of 'being with the woman': secondary traumatic stress in midwifery
2.את מה שלקחנו הביתה | אלעד חדד וד"ר אסף רולף בן-שחר
3. Stressful childbirth situations: a qualitative study of midwives

השאר תגובה