נקודות מבט

נקודות מבט

נקודות מבט

נקודות מבט על פרידה כדי שתתרחש פרידה צריך ליצור חיבור פרידה ממשהו מתרחשת לא כי החלטנו להיפרד ממנו. היא מתרחשת מעצמה – כשחיבור אחר קיים -  בעוד חיבור אחר נוצר, חבל הטבור משסיים את תפקידו, מטבעו מתנתק מעצמו   על זיכרון הפחד לשכוח הוא הפחד לאבד כל עוד יש זיכרון, ה-אין הוא גם יש זיכרון [...]